x1m frontx1m kit

X1M verkar vara en liten trevlig QRP kompis för SSB och CW. X1M levereras som en mer eller mindre färdig byggsats. Kretskorten är färdiga och testade. Det är bara att montera kretskort, frontpanel, låda och knappar till en liten kompakt QRP-rigg. Något som tar mindre än 15 minuter.

Sändaren hanterar 80/40/20/15/10 m banden. Driftspänning är från 9.6 till 14.5 V. Strömförbrukning vid mottagning 350 mA och vid sändning max 1.2 A. Som option finns även ett CAT interface som medger riggstyrning och automatiskt loggning för X1M. Interfacet simulerar en ICOM IC-718 och passar därmed till nästan alla program.

Byggsatsen säljs av tyska Wimo. Priset är 329 € för byggsatsen och 18 € för CAT-interfacet.
Här finns en kort video som visar monteringen av X1M

Specifikationer

 • Moder: USB, LSB, CW
 • Känslighet, bättre än 0.45 µV
 • Effekt max 5 Watt.
 • 2 VFO
 • 100 minneskanaler
 • Split-Mode
 • Inbyggd CW-Keyer (Lambic Mode A)
 • Inbyggd Preamp
 • Antennuttag SO-239 Connector
 • Dimensioner 97x40x155mm
 • Vikt 650 gr