Furas verksamhet

FURA är verksamt i Umeåregionen. Klubblokalen på Umedalen är öppen varje tisdag och torsdag kväll mellan ca 19.00 - 21.30 från september till mitten av juni.

Vår stationsutrustning möjliggör körning på kortvåg från 160 metersbandet upp till SHF på 23 cm bandet. Förutom radioaktivitet och mötesverksamhet i klubblokalen, ser vi även till att 3 repeatrar med länkar, 3 fyrar på VHF, UHF fungerar. FURA sköter QSL-verksamheten i Västerbotten och Norrbotten (Distrikt 2) samt lokal SSA bulletin. SSA-Bulletinen läses söndagkväll kl 2030 via det lokala repeaternätet i södra Västerbotten.Vidare så bedriver vi sambandsuppdrag vid diverse tävlingar bl.a. SM-rallyn samt kurser och studiebesök.

Kontakta oss för mer information!

Medlemssidorna
Medlemssidorna är lösenordsskyddade. Sidorna innehåller information riktad direkt till Furas medlemmar. För att få tillgång till dessa måste du alltså vara medlem i Föreningen.
Aktuellt lösenord skickas ut via e-post eller med vårt medlemsorgan FURA-Bladet. Du som läser tidningen på nätet erhåller lösenordet via e-post. Saknar du lösenord, kontakta oss.