Repeater SK2RIU - RV58 (R5)


QTH Granlundsberget, Vännäs - Lokator JP93VU
Position: WGS84 Lat N 63° 50' 42" Long E 19° 49' 35"
Infrekvens 145,125 MHz
Utfrekvens 145,725 MHz
Öppning & logik 1750-Hz-ton 1 sek för start.
ID före stängning samt var 10:e minut vid pågående QSO.
Tailtimer: En kort site-ID sänds fyra sek efter signalbortfall.
Långsnackartimer: ? min.
DTMF-funktioner Nej
Radioutrustning Storno CQF CQF612
Känslighet ?? uV EMK för 20 dB Sinad
Uteffekt ca ? W efter filter (20 W från TX)
Strömförsörjning  
Duplexfilter  
Antennkabel uppgift saknas
Filter/kabelförlust 1,2 + 1,8 dB
Antenn uppgift saknas
Antennvinst uppgift saknas
ERP uppgift saknas

Antennhöjd ca 100 m över marken, 350 m över havet och ??? m över medelmarknivån.
Mastfotens höjd över havet: 250 m.
Räckvidd Ca. 65 km, beroende på topografin

Stationsansvariga Fura (SM2RIX)

Länkning "Blå Länken" - Länkad till SK2RIU R1 Umeå och SK2RYI R1 Åsträsk via länknod i Vindeln

Mätprotokoll Saknas
Bilder Bilder från repeatern i vårt Fotoalbum

 

HISTORIA

1977 SK2RIU – URS, Umeå RepeaterSällskap första repeater

SK2RIU på R5 blev Umeås andra repeater. Den kom igång 1977.  Placeringen var högst upp på SCA:s sodapanna i Obbola. Inblandade var DCU, DJK, FBQ och FUM.

Stationen var en gedi­gen SRA ME-20 VHF fartygsstation. Repeatern fick dock inte den räckvidd som förväntades. Miljön på Sodapannan var dessutom väldigt aggressiv. Antennerna i aluminium oxiderade mer eller mindre bort. Lite av samma fenomen uppstod även i själva repeaterstationen.

1979 SK2RIU till TV-masten

I slutet av 70-talet ändrade Televerkat synen på amatörutrustningar i deras anläggningar. Detta medförde att vi 1979 kunde flytta SK2RIU till Vännäs-masten. Problem med störningar på mottagaren från TV1-sändaren gjorde att den aldrig gick särskilt bra. Stationen kom så småningom att plockas ned då den dels utsatts för ett omfattande oxi­dering efter tiden i Obbola samt att inträngande vatten definitivt ställt till problem.

SK2RIU till Bygdeå

En ny R5 byggs under slutet av 80-talet. Den installeras i en ny mobiltelefonmast placerad norr om Bygdeå. Antenner med riktverkan monteras. Avsikten är att få bättre täckning av E4:an mellan Umeå och Skellefteå. Täckningen motsvarar inte förväntningarna. Stationen plockas så småningom ned. Den kommer senare att lånas ut till Skellefteå-amatörerna för packet­förbindelsen mot Umeå. 

SK2RIU flyttas från Bjurholm

2007-10-24 R5:an i Bjurholm har varit tyst i fem dagar. SM2RIX åkte under onsdagskvällen dit för att undersöka anledningen. Repeatern har varit i drift 10 år utan men nu har den definitivt lagt. Kanske en konsekvens av den svåra värmechock den fick utstå i slutet av sommaren. Rickard blev tvungen att plocka ned repeatern. Risken finns att det tar ett tag innan den kommer i drift igen.

SK2RIU flyttad till Vännäs

26 oktober 2007. Repeatern är repad och uppsatt för provdrift samt utvärdering av räckvidd och störningar.
OBS!
Repeatern är inte länkad till de övriga repeatrarna.