Vi hälsar två nya kollegor välkommen in i amatörradions mångfasetterade hobby. Det är Åke Brännström och Niklas Blind som avlade certifikatprov i lördags. Vilket resulterade i två nya signaler, Åke SA2LTY och Niklas SA2NBD.

Stort Grattis! Till de nyexaminerade sändareamatörerna!

Styrelsen genom
SM2OAE, Tomas

Furas hemsida använder cookies. Välj alternativ Samtycker eller Neka