Fyr SK2VHF - 144.457 MHz - QTH JP94TF - Vindeln


QTH Buberget Vindeln - Lokator JP94TF
Position Lat N 64° 13' 31" och E 19° 39' 30"
   
Frekvens 144.457 MHz
   
Radioutrustning Storno CQM 612 (ursprungligen en CQM662 utan tripplare)
Slutsteg Ericsson
Uteffekt 80 W
   
Strömförsörjning 230 V (Reservkraft saknas)
Antennkabel RG-213
Kabelförlust uppgift saknas
Antenn
2 x 4 el Que-Dee riktning N
10 el Que-Dee riktning SSV
Antennvinst  
ERP  
Antennhöjd 10 m över marken, 300 m över havet och ??? m över medelmarknivån.
Mastfotens höjd över havet: 290 m.
Logik Freakin' Beacon från Expanded Spectrum Systems  Läs även artikel om FB
Identifiering Fyren sänder sin identifiering under ca 70 sek, lägger därefter ut 20 sek bärvåg. Efter detta skiftas antennriktningen och samma sändningsschema upprepas igen.

Stationsansvariga Fura (SM2DCU, SM2DJK)
 
Mätprotokoll Saknas
Bilder Bilder från fyren i vårt Furaalbum
Övrig information  

 

Information om VHF-fyren.

Image SK2VHF är en värdefull konditions- och Auroraindikator för alla VHF-entusiaster. Fyren är belägen 5 mil NV Umeå. Mer bestämt 64 13 31 N och 19 39 30 Ö vilket blir slalomcentret Buberget i Vindelns kommun.

SK2VHF har under sommaren 2005 endast gått med drivsändaren och 8 W uteffekt. Anledningen är att det befintliga slutsteget brunnit. Ett nytt kraftigt slutsteg skulle innebära en stor utgift för FURA. Undertecknad bestämde sig för att hitta ett lämpligt slutsteg, förhoppningsvis till en mindre kostnad eller allra helst gratis!

Efter några personliga kontakter och flera efterlysningar i bl.a. DX-Radio så kom äntligen det efterlängtade svaret från SM3-land. Det var Lars SM3KYH som mycket generöst erbjöd sig att skänka ett Ericsson 120 W slutsteg. Lars är själv en flitig användare av fyren och hade problem när fyren nu gick med låg effekt.

 

ImageSM2DJK Tom såg till att steget trimmades för 144 MHz. Den 6 november åkte SM2DCU och SM2DJK till fyrens QTH för installation. Nya hyllor monterades och slutsteget installerades. Slutsteget ställdes in för ”reducerad” effekt d.v.s. 80 W ut. Det skall jämföras med det tidigare slutsteget som lämnade 40 W.

Fyrens frekvens låg ca 500 Hz lågt och justerades till 144.457 MHz. När vi lämnade stationen låg frekvensen på 144.456975 MHz. Drivsändaren är en gammal mobilstation Storno CQM612. Den modifierades till fyr 1984 av DCU med bl.a. inbyggd 230 V nätdel och kristallugn för oscillatorn. Denna Storno har gått utan problem i 21 år och då skall man veta att den var mer än 10 år gammal innan den byggdes om till amatörradiofyr. Här kan man prata om driftsäkerhet och kvalitet. 

Antennerna till fyren består av 2 x 4 el Que-Dee riktade norrut samt en 10 el Que-Dee riktad SSV mot Europa. Antennerna sitter i en av skidbackens belysningsmaster på drygt 300 m höjd över havet. Fyren sänder sin identifiering under ca 70 sek, lägger därefter ut 20 sek bärvåg. Efter detta skiftas antennriktningen och samma sändningsschema upprepas igen.Image

SM2DCU och SM2DJK, glada "Fyrmästare" efter fullgjort uppdrag.

SM2DCU (nov 2005)

 

HISTORIA 

 SK2VHF byts ut

VHF fyren excitern som tillkom 1971genom SSA:s försorg går dåligt sedan några år tillbaka. Driftsäkerheten är dålig, samtidigt som den hörs lite överallt på banden. Fyren har nu varit tyst en tid. SK2VHF är saknad av många och efterfrågas av amatörer från sydligare breddgrader. Kurt SM2DXH har påtalat SSA om problemen. Detta ledde till att SSA:s kassaförvaltare meddelade att FURA har lov att ersätta fyren. Kurt efterlyste därmed frivilliga byggare till detta projekt. Olof SM2DCU meddelar att han och DJK kan färdigställa en ersättare liknande UHF fyren SK2UHF som nyss tagits i drift.

2008-08-13 Fura uppgraderar fyrar med ny logik

fb1_150px.jpgLogiken heter Freakin Beacon där Freakin' = "Flexible Reliable Easy Accurate Keying In Notime" och Beacon = "Beacons Every Amateur Can Own Now".  Undertecknad beställde några kit från USA vilka anlände 4 dagar senare!  Fördelen med logiken är dess enkla programmering. Den första fyren som får ny logik är SK2UHF på 70cm.

Logiken finns i två modeller. FB1 och FB2 samt de GPS synkroniserade versionerna SB1 och SB2 som har samma kort med annan programvara.
fb1_400px.jpg
FB1 är tänkt för inbyggnad med måtten 55 x 45 mm.


FB1 är tänkt för inbyggnad och där formatet har betydelse. RS-232 ansluts vid programmering till den vita kontakten till nere till höger, men den kan naturligtvis dras ut till en lämplig kontakt. Lysdioderna visar status på PTT och KEY status. Trimpoten justerar volymen på högtalarutgången för avlyssning av CW meddelandet.


fb2_400px.jpg
FB2 är den större av de två enheterna och har externa anslutningar för strömförsörjning med strömbrytare, uttag för KEY och PTT samt RS-232, kortet är 100 x 50 mm i storlek.

Plugga in 9-16 volt, din seriella kabel och du är redo att ladda in ditt meddelande. Det är mycket enkelt och använder terminalprogramet Hyperterminal i diit Windows. Följ bara instruktionerna i Freakin Beacon manualen och inom några minuter kommer den att sända ditt meddelande. Vill du ändra meddelande är det bara att ansluta seriekabeln igen och programmera ett nytt meddelande. Några finnesser som finns är fyra utgångar vilka man kan styra för att exempelvis reglera effekten, styra antenn eller annat som man kan önska sig. Fyren har även moder för att sända QRSS för de som nyttjar det för VLF. 

Logiken följer i princip samma funktion som logiken för IBP - International Beacon Project fyrarna som finns på kortvågen. SB kiten har ju programvara för anslutning av GPS för exakt tidssynkning! 

Priset för byggsatserna är $30 resp $40. Frakt ca $15 samt avgift för förtullning (100kr) och svensk moms tillkommer. 

Det är fullt möjligt att bygga utan kit, manual, byggbeskrivning, komponentförteckning samt hex-filer för PIC kretsen finns för nedladdning på ESS hemsida.  

Länk till Freakin Beacon http://www.expandedspectrumsystems.com/prod5.html

Länk till manualen: http://www.expandedspectrumsystems.com/BcnManual.pdf 408 kb pdf.

Lycka till !

73 de SM2DCU

Furas hemsida använder cookies. Välj alternativ Samtycker eller Neka