YOTA, December Yota Month med SK8YOTA & SH9YOTA.
SA2JON, Jonatan med flera ungdomar körde många QSO:n. KUL!

Artikel i QTC nr. 3 (sidan 14) AV // SA5GGO, GUSTAV GOTTHARDSSON – SM5OUU, LINUS TOLKE – SM0FDO, LARS-ERIK JACOBSSON

Furas hemsida använder cookies. Välj alternativ Samtycker eller Neka