2018-11-22 - Idag driftsattes den nya SK2RIU repeatern för 70 cm i Vännäs.

Storno CQF9600Motorola CQF Repeater

En "ny" Motorola repeater ersätter det gamla Comviksystemet som som servat oss väl i 20 år. Nu var det dags för uppdatering och modern logik.

Den nya repeatern använder aktivering med subton enligt SSA rekommendation från 2014. En subton på 107.2 Hz behövs för att öppna repeatern. Det fungerar även med DTMF genom att sända DTMF ton 2. För närvarande går det INTE att öppna med 1750 Hz men funktionen aktiveras nog framöver.

Repeatersändaren sänder även en subton på 107.2 Hz. Har man subtonsquelchen aktiverad så slipper man lyssna på störningar som är vanliga i urban miljö. Mottagaren öppnar då endast när repeatersändaren är igång.

Repeaterns logik SVXlink, är utvecklad av Tobias/SM0SVX och är en mjukvara som kan ändras efter behov och önskemål. En 4G Internetförbindelse kommer att installeras för koppling mot Echolink och andra repeatrar samt möjliggöra ändringar remote i repeaterfunktionerna.

Repeatern är nu i drift för utvärdering på sin ordinarie plats i Vännäs. Det återstår bl.a. finjustering av duplexfilter samt justering av vissa parametrar och nivåer.

Repeaterstationen är en Motorola 9662 skänkt av Olle/SM2DCU. Interface till logiken och trimning är utförd genom Tom/SM2DJK försorg. Peter/SM2BLV har tagit fram logikens hårdvaruinterface (se bild t.v.) som sitter på en Raspberry Pi. Site/stationsansvarig är Rickard/SM2RIX.

Så ta fram manualen till din TRX och leta upp hur du aktiverar subton med 107.2 HZ eller en kort DTMF 2 tonburst vid sändning.

storno SVXlink interfaceRaspberry Pi och Interface för SVXlink
Furas hemsida använder cookies för att sidan skall fungera bättre för dig. Välj alternativ Samtycker eller Nekar