SM2BJQ Karl Evert, tidigare medlem i Fura har avlidit i en ålder av 87 år. Våra tankar går till XYL Viviana.

Fura fick tidigare genom Viviana en donation av Karl-Everts gamla amerikanska båtankare, Hallicrafters, Heathkit, m.fl. Donationen gav föreningen ett välkommet ekonomiskt bidrag.

Furas hemsida använder cookies. Välj alternativ Samtycker eller Neka