Att komma in till Nolia och  Rally Swedens sambandscentral är en omöjlighet för alla som inte är ackediterade för ändamålet. Vi vill i alla fall visa Furas lilla HQ  i ett hörn av kommunikationscentret. Operatörsplatsen betjänas normalt av 2 amatörer.