Vid D2-mötet i Skelleftehamn den 19:e augusti togs ett enhälligt beslut enligt valberedningens förslag;

Ny DL2 är SM2MTR, Per Gedda, Umeå.

Valberedningen hade också ett förslag på vice DL2; SM2SXA, Urban Holmdahl, Piteå.

I samråd med MTR, Per togs beslut om att välja SM2SXA, Urban till vice DL2.

En viss god geografisk spridning på DL2 samt vDL2 finns nu i distriktet.

73, SM2OAE/Tomas

Furas hemsida använder cookies. Välj alternativ Samtycker eller Neka