FURA logo small

Föreningen Umeå Radio Amatörer fyller 75 år!

Föreningen bildades 1946 efter många års tystnad på amatörbanden på grund av andra världskriget.

I slutet av 1945 började några radiointresserade invånare i Umeå diskutera att bilda en radioklubb. Den 29 januari 1946 samlas några av dessa och bildar en interimsstyrelse.

Det annonserades i Umebladet efter intresserade av ”Radio- och experimentverksamhet”. (telegrafi, telefoni, sändning, mottagning, apparatbygge etc.)


fura annons bildande 1946Originalannonsen för inbjudan till bildandet av FURA

Den 12 februari 1946 kallar Erik Thalén till konstituerande sammanträde. Där beslutar man att en förening ska bildas och att dess namn ska vara Föreningen Umeå Radioamatörer (FURA). Styrelsemedlemmar väljs och föreningen är därmed skapad.

Åren går och FURA fyller 75 år i år. Detta uppmärksammar vi bl.a. med jubileumssignalen, SK75AT. Signalen kommer att användas hela året. Enskilda medlemmar ges möjlighet att disponera den. (separat utskick med anvisning och inloggningsuppgifter görs till medlemmar)

Föreningen har gjort en fantastisk resa i utvecklingen genom medlemmarnas försorg.

SK75AT

Väl mött på banden!

73 de SM2OAE, Tomas
Ordförande

Furas hemsida använder cookies för att sidan skall fungera bättre för dig. Välj alternativ Samtycker eller Nekar