SM2WQF/Per mäter upp de färdiga Slim-Jim antennerna med sin NanoVNA.

Igår blev det en spontan antennbyggarkväll på Furas torsdagsmeeting. SA2EIT Sakarias och SM2FQB Ulf byggde var sin Slim-Jim antenn för 2 m under ledning av SM2WQF Per. 

Efter mätning, kapning och lödning kontrollerades antennerna med en TinyVNA.Båda antennerna blev godkända! Då det finns fler intresserade av att bygga liknande antenn kommer en till byggkväll att anordnas framöver, tidpunkt för detta kommer att annonseras

Furas hemsida använder cookies. Välj alternativ Samtycker eller Neka