Det har konstaterats att vår fyr SK2VHF på 144.457 MHz har betydligt ynkligare signaler än normalt.
Felavhjälpning kommer att påbörjas så fort frivillig(a) reparatör(er) har tid och samtigt kan få tillgång till fyrens QTH.