on0eme beacon
Fyren ON0EME med
HB9BBD, ON4BCB, ON7UN

Foto: @microfale.net

ON0EME är troligtvis den första fyren för amatörradio som skickar sina signaler mot månen.

Målet med fyren ON0EME är att uppmuntra amatörer att försöka ta emot EME signaler.

Enligt en rapport i "432 och Above EME News" startade idén i Örebro, under EME mötet i maj 2011. Efter ca 11 månader av intensivt arbete av ON7UN, HB9BBD och ON4BCB började fyren ON0EME sända på 1296,000 MHz i riktning mot månen.

ON0EME totala EIRP är ungefär en halv megawatt. Antennen är en solid 3,7 m parabol och när månen är aktiv > 10 ° vid antennens plats.

Systemet är helt automatiskt. Fyren startar när månen är på den östra sidan +10 grader, genom att vrida antennen från den punkt där den stoppades senaste gången månen passerade (Månen ner vid +10 °).

Frekvensen är GPS låst vid 1296.000 MHz med en noggrannhet av 3 x 10-11. Tidpunkten är också GPS kontrollerad. Fyren kommer att börja sända på minuten. Amplituden hos signalen är konstant inom ± 0,2 dB. Antennriktningen uppdateras varje 0,4 °. Det är komplett fjärrövervakning och kontroll av fyren med angivande av spänningar, effekt och temperaturer.

Rapporter har inkommit från små stationer som lyssnat på fyren. Skicka rapporter till  "moon" eller "moon-net" reflektorerna.

Fyren är belägen i norra Belgien och har bra synlighet av månen, både på hög och låg deklination för hela månpassagen.

Furas hemsida använder cookies för att sidan skall fungera bättre för dig. Välj alternativ Samtycker eller Nekar