Såg på clustret att SK2SHF hörts på 23cm kring Warszawa i Polen, distansen är 1290 km.
Tidigare har den rapporterats från Öland som längsta QRB.
SP5XMU   1296985.0 SK2SHF/B jp93vu<tr>ko02lg 429     1429 12 Nov   Sweden

Furas hemsida använder cookies. Välj alternativ Samtycker eller Neka