Körde igår kväll mitt första QSO med DL2HRE på 137,710 kHz.
Klockan var 2030 UTC när jag svarade honom på hans CQ, QRSS3, vilket innebär att en "dot" är 3 sekunder. QSO'et varade i 50 minuter, vi hann då utbyta signalstyrkerapporter och de vanliga artighetsfraserna. Jag fick rapport "M" och gav honom "O" enligt TMO systemet. T betyder att rester kan ses av signalen men QSO är ej möjligt, M svag men QSO möjligt och O, "perfect copy".
Kör med 300 W till en ca 6 m vertikal tråd med toppkapacitans. Mottagning sker med en avstämd envarvig loop på 2 X 10 m. RX är en Standard Radio CR91 och QRSS programmet Spectrum Lab.