iaru_etik_och_trafikmetoder_skuggadNi har väl inte missat att version 3 av IARU's "Ethics and Operating procedure for the Radio Amateur" nu finns översatt till svenska genom Anders Larsson SM6CNN

Den svenska översättningen "Etik och trafikmetoder för radioamatören" är ett dokument som varje aktiv radioamatör borde studera ett par gånger per år.

Den förnämliga manualen i etik, uppträdande och trafikmetoder är framtagen av John Devoldere ON4UN och Mark Demeuleneere ON4WW. Klicka på bilden för den svenska versionen.