FURA Styrelse och Funktionärer 2021
eller "Vem gör vad inom FURA"?

Styrelse

Klicka på länkar för mejl och kontaktformulär

Ordförande SM2OAE Tomas Thelberg 070-6834420
V. ordförande SM2MTR Per Gedda 076-8649304
Sekreterare VAKANT  
Kassör SM2WLS Magnus Lindgren 070-1112789
Ledamot SM2UVU Niklas Lind 070-3246650
Ledamot SA2RJO Robin Johansson 070-6655900 
Suppleant SA2TMS Tomas Härdin 073-8097977
Suppleant SA2KAA Olof Tångrot 070-6616460

Valberedning

Ordinarie SM2GSR Björn Haraldson  (sammankallande)
Ordinarie SM2EKA Rune Grundström
Suppleant SA2AVR Robert Eklund

Revisorer

Ordinarie SM2XVV Tomas Bäcklund
Ordinarie SM2RIX Rickard Wikström
Suppleant SM2YIZ Kurt Brännäs


Övriga förtroendeuppdrag

QSL-ansvariga SM2VSD Jonas Lidgren
SM2LIY Per Eklund
Lokalansvariga
SM2WLS Magnus Lindgren
SM2OAE Thomas Thelberg
Materialansvariga SM2SXI Jan Johansson
SA2KNG Daniel Ekman
SM2UVU Nicklas Lind
Utbildningsansvarig VAKANT
Sambandsansvarig SM2EKA Rune Grundström
Information & PR Styrelsen gemensamt
Webbansvarig VAKANT

Teknikgrupp - För SK2AT, repeatrar, fyrar, digitalt m.m

Teknikansvariga   SM2UVU Niklas Lind Sammankallade
SM2RIX Rickard Vikström
SM2SXI Jan Johansson
SA2KNG Daniel Ekman
SA2RJO Robin Johansson
IT- och AMPR-ansvarig
SA2BLV Peter Lundberg

Klubbmästare

Ordinarie SM2OAE Thomas Thelberg
Ordinarie SM2GSR Björn Haraldsson
Ordinarie SM2SXI Jan Johansson

Bibliotekarie

Ordinarie SM2SXI Jan Johansson

Bulletinuppläsare

Ordinarie SM2GSR Björn Haraldson
Ordinarie SM2MTR Per Gedda
Ordinarie SA2RJO Robin Johansson
Go to top