Länknod för SK2RIU - SK2RLJ - SK2RYI


QTH Buberget Vindeln - Lokator JP94WG
Position Lat N 64° 15' 58" och E 19° 54' 41"
   
Infrekvens 432 MHz
Utfrekvens 432 MHz
Radioutrustning EF Johnson RX o TX från gammal Comvik mobilbas.
Slutsteg EF Johnson
Uteffekt uppgift saknas
 
Strömförsörjning 230 V nät. (Reservkraft saknas)
Duplexfilter Wacom 6 st filter + 1 st bandspärr 432.875 MHz
Antennkabel ca 50 m 7/8" + ett antal meter 1/2"
Kabelförlust ca 2 dB
Antenn
 
Antennvinst uppgift saknas
ERP uppgift saknas
Antennhöjd 40 över marken, 440 m över havet och ??? m över medelmarknivån.
Mastfotens höjd över havet: 400 m.
Logik SM2KOT Bild

Stationsansvariga Fura (SM2DJK)

Mätprotokoll  
Bilder Bilder från länknoden i vårt Fotoalbum
Övrig information Knutpunkt för 3 repeatrar.  Här arbetar länkutrustningen i full duplex.
På övriga stationsplatser är länkutrustningen av semi-duplex typ som står i förbindelse med knutpunkten. Nätet kan expanderas med flera knutpunkter om behov uppstår.

Go to top