Länknod för SK2RIU - SK2RLJ - SK2RYI


QTH Buberget Vindeln - Lokator JP94WG
Position Lat N 64° 15' 58" och E 19° 54' 41"
   
Infrekvens 432 MHz
Utfrekvens 432 MHz
Radioutrustning EF Johnson RX o TX från gammal Comvik mobilbas.
Slutsteg EF Johnson
Uteffekt uppgift saknas
 
Strömförsörjning 230 V nät. (Reservkraft saknas)
Duplexfilter Wacom 6 st filter + 1 st bandspärr 432.875 MHz
Antennkabel ca 50 m 7/8" + ett antal meter 1/2"
Kabelförlust ca 2 dB
Antenn
 
Antennvinst uppgift saknas
ERP uppgift saknas
Antennhöjd 40 över marken, 440 m över havet och ??? m över medelmarknivån.
Mastfotens höjd över havet: 400 m.
Logik SM2KOT Bild

Stationsansvariga Fura (SM2DJK)

Mätprotokoll  
Bilder Bilder från länknoden i vårt Fotoalbum
Övrig information Knutpunkt för 3 repeatrar.  Här arbetar länkutrustningen i full duplex.
På övriga stationsplatser är länkutrustningen av semi-duplex typ som står i förbindelse med knutpunkten. Nätet kan expanderas med flera knutpunkter om behov uppstår.

Go to top
fura.se använder cookies för att hemsidan skall fungera bättre för dig. Du måste acceptera Cookies för att använda fura.se