Fyren SK2SHF har varit ur drift sedan två veckor. Nu vet vi anledningen. Ägaren av vårt fyr-QTH installerar egen radioutrusning (bl.a. radiolänk). Under installationstiden vill man ha fyren avslagen! Fyren har ännu inte tagits i drift eftersom installationen inte är färdigställd.

Go to top