I mars numret av QST har W6NBC en artikel ‘An Efficient 2 Meter Antenna Disguised as a TV Satellite Dish’ om en slot antenn (http://w6nbc.com/articles/2016-3QSTdishslot.pdf). Vill man bygga en egen behövs väsentligen en såg för att göra en lämplig skåra i plåten och sedan ansluts en koax på rätt avstånd på bägge sidor om skåran…

Han framträder också ca 19 minuter in i veckans HamNation (https://twit.tv/shows/ham-nation/episodes/237?autostart=false). Där visas flera andra former av slot dipoler som t ex kan klistras fast i bakrutan i en bil eller monteras på biltaket. En liggande skåra ger vertikal polarisering, men inte kanske så mycket gain. På sidan http://w6nbc.com/lectures/Satellite%20Dish%20Slot%20Antenna.pdf ges lite tydligare bilder för ett eget bygge.