sm2yip kwea receiverBilden kommer från Ynge SM2YIP och är publicerad i gruppen Radio and Antennas på "Fejan". Ett tidstypiskt foto i svart-vitt från en gammal DX-are som liksom många andra lyssnare blev radioamatörer.

Mottagaren är en Telefunken Kw.E.a, (Kurtswellen-Empfänger Anton). En WW II mottagare för tyska Wehrmacht med 5 bandområden mellan 980 - 10.200 kHz. Mer info om Kw.E.a finns på http://www.agder.net/la8ak/22b.htm.

Sök i artiklarna

Go to top