fht.jpgmainens_uk-materiel.jpgFörsvarets Historiska Telesamlingar (FHT) är en försvarsstödd organisation som har som främsta uppgift att biträda Statens Försvarshistoriska Museer (SFHM) och Statens Maritima Museer (SMM) med anknutna museer med urval, katalogisering, registrering och dokumentation av telemateriel som utgått ur försvarsmakten. 

På Marinens sida finns bl.a dokumentet Marinens UK-materiel 1930 - 1990 (7.7Mb pdf) som ger en mycket god inblick marin UKV radiohistoria.

Liknande artiklar

Sök i artiklarna

Go to top