Årets PlåtRally i Vännäs gick av stapeln under lördagen den 18/2. Åter fick FURA ansvaret för säkerhetssambandet med tidsrapportering. Allt flöt i stort utan några som helst missöden. Fram för  allt att inga olyckor skedde. Trafiken gick på repeatrarna samt på direkten vid något tillfälle.

Platrallyt 2017 BLV PKA EKA
"På spåret" operatörer för SK2ZA HQ var Peter SA2BLV, Petter SA2PKA och Rune SM2EKA

Följande skall ha ett stort tack för att även ännu en gång ställde upp för FURA:

Peter SA2BLV, Petter SA2PKA och Rune SM2EKA på HQt Medborgarhuset i Vännäs. Ute på sträckorna: Ingemar SA2AVU, Sten SM2SXT, Björn SM2GSR, Robert SA2AVR, Per SM2MTR, Tomas SA2TMS, Thomas SM2OAE, Frank SA2FDR, Daniel SA2KNG och Niklas SM2UVU.

Reserver var Kurt SM2WTY, Olof SM2DCU, Olof SA2KAA och Peter SM2XJP!

Stort jättetack från Vännäs Motorklubb framfördes när vi packade ihop! Bilder kommer att komma senare i bl a FURA-bladet.