Furas höstuppstart gick av stapeln den 20:e augusti och var välbesökt trots rådande omständigheter med coronapandemin.

I ett fantastiskt augustiväder samlades drygt 20 medlemmar vid Furas klubblokal. Kvällen fylldes av mycket resonemang om allt möjligt med radioprylar och konstiga störningsfenomen. Givetvis också sommaren med rådande omständigheter var ett samtalsämne. Korvgrillningen sköttes även denna gång med bravur av SM2GSR, Björn. Tack!

Givetvis höll vi till utomhus och handdesinfektion var ett måste före att korv med tillbehör intogs. Kaffe och kaka serverades efteråt.

fura hostuppstart 2020 2 550px
SA2RJO med YL och klubbens yngsta blivande medlem Matheo flankerade på lite avstånd.

Klubblokalen kommer som tidigare att vara öppen tisdagar och torsdagar för besökare.
På grund av den rådande pandemin kommer det inte ut någon passningslista över klubbvärdar. Fikabröd kommer till viss del att finnas i frysen. Givetvis kan man ta med eget bröd de kvällar man besöker klubben.

Trevlig fortsättning på ”radiohösten”
SM2OAE/Thomas
Ordf.

Sök i artiklarna

Go to top