arsmotesdeltagare 2017
Några av de 32 deltagarna vid FURA's årsmöte den  2 februari 2017

Torsdag den 2 februari hade FURA sitt årsmöte. Närvarande 32 st och mötet leddes av Thomas SM2OAE, tillika FURAs ordförande. Inga större sensationer dök upp under mötet. Kan nämnas några förändringar dock; som suppleant och ny i styrelsen invaldes Per SM2MTR. Samma person anmälde sig frivilligt (heder!!!) att hjälpa till med att läsa bulletinen på söndagskvällarna över södra repeaterkedjan. Noteras kan också att FURA tills vidare ej har någon utbildningsansvarig. OAE begärde att få avstå och Petter PKA lämnar Umeå tills vidare. Uppdrogs åt styrelsen att hitta ny utbildningsgrupp. Den kurs som pågår just nu påverkas ej av beslutet.

Mats-Ola CKR och Tomas XVV från klubbmästargruppen hade i sedvanlig ordning fixat goda semlor och gott kaffe. Stort tack!! Rune EKA fixade fram ett lotteri där Östen OKD tog hem första priset denna gång, en multimeter av god klass.

Protokoll kommer att renskrivas närmaste tiden och kommer att finnas i protokollpärmen på klubben!

Ev fler bilder kommer i ett kommande FURA-blad (!?).

Sök i artiklarna

Go to top
fura.se använder cookies för att hemsidan skall fungera bättre för dig. Du måste acceptera Cookies för att använda fura.se