Här är 43 min lång presentation som visades senaste klubbkvällen på FURA. En tänkvärd och illustrativ sammanställning gjord av Rick K6VVA. Han har efter sina erfarenheter av DXpeditioner analyserat uppförandet på bandet vid DX och pile-up och sammanställt goda råd och visar på dåliga exempel som förstör för alla. Eller som han skriver om videon, "The BIG PICTURE Of Expedition Operating And The Direct Relationship To Anti-Social Pileup Behavior describes the problems and also solutions to the dysfunctional behavior we unfortunately hear in DX & IOTA Pileups on the Amateur Radio bands these days."