PA4EME

En av de bättre meteorskurarna är Perseiderna som förväntas
ha sitt max runt 12e augusti i år.
Har du inte provat på meteorscatter på 2m tidigare så får du lite tips här.

 

Lite historia först
Tidigare när det inte fanns datorer så kördes MS med SSB och CW.
Uppfinningsrikedomen var stor för att snabba på sändningarna så att något
kunde utläsas av reflektionerna som uppstår när rymdgruset rusar in i jonosfären och
bromsas upp och hettas upp och därigenom joniseras.
Mats-Ola SM2CKR har berättat om hur de på den gamla goda tiden använde sig av
grammofoner för att sända snabb CW. Det gick ut på att klippa pappersark med hack i
som motsvarade cw-tecken som i sin tur nycklade sändaren. Bandspelare användes för
att spela in burstarna och var CWn för snabb för huvudet så gick det att dra ner hastigheten
till läsbar nivå. Det var med andra ord lite komplicerat.
Senare kom minnesbuggar som kunde sända snabb CW vilket underlättade.

Meteorscatter med FSK441
Den stora förändringen i MS-körningen kom i början av detta millenium när WSJT introducerades av Joe Taylor K1JT.
Det har en mode FKS441 som sänds och tas emot med hjälp av en dator.
Sändningsförfarandet går ut på att man sänder i 30 sekunders perioder.
Normalt för oss här uppe är att använda "1st period" när man beamar från syd och mot väst.
När man bemar norrut och mot öst så använder man "2nd period".
1st period är från 00s på minuten till 30s då man sänder.
Anropsfrekvensen på 2m är 144370 USB.
Då det är stora skurar kan man sända tex "CQ363 SK2AT" på 144370.
Det betyder då att man lyssnar på 144363 efter svar och svarar någon där
så QSYar man dit och genomför QSOt på 144363.
Vanligt är också att man fixar sked på ON4KST chatten.

Vad är möjligt att köra?
Eftersom gruset brinner upp nära e-skiktet så är max distansen ungefär lika som 1 hopp Es.
Är dock svårt att köra över 2000km eftersom den yta som båda stationerna ser i himlen är ganska liten och chansen att en meteor ska träffa just där är mindre än på kortare avstånd.
De avstånd som funkar bäst från Umeå är från SM7/OZ ner till södra Tyskland.
Under Perseiderna brukar även SSB kunna fungera vid peaken, då ligger aktivitetscentrum runt 144200.
Men det är betydligt enklare att genomföra QSO med FSK441.

Vad behövs det för utrustning?
En 10 el yagi och 50w får anses som minimal setup. De flesta kör med stackade antenner och PA.
WSJT programmet som innehåller moden FSK441.
Länk till programmet http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/index.html
Man behöver även ljudkablar från datorn till radion, helst med någon form av isolation för att förhindra brum. PTT aktivering är också bekvämt.
Att tänka på är att ha bra kylning eftersom man sänder 30s kontinuerligt.

Konditionsindex

DX Summit bandinfo

50 144 432
cw digi ssb
10 12 15
17 20 30
40 80 160

Liknande artiklar

Sök i artiklarna

SSA Contestspalt

Ett komplement till contestspalten i tidningen QTC
Go to top