FURA 75 år
Specialsignalen SK75AT

➢ Tillstånd att användas tom 31 december 2021

➢ Får aktiveras av medlemmar i FURA under 2021

➢ Inloggningsuppgifter till ett speciellt G-mailkonto har mejlats till samtliga medlemmar i FURA

➢ Aktivitetstider bokas upp via kalendern på g-mailkontot

➢ Ladda ned pdf: Handhavande av Specialsignalen SK75AT

Konditionsindex

DX Summit bandinfo

50 144 432
cw digi ssb
10 12 15
17 20 30
40 80 160

Liknande artiklar

Sök i artiklarna

SSA Contestspalt

Ett komplement till contestspalten i tidningen QTC
Go to top