SOCWA är en telegrafiaktivitet som kommer att starta 1 januari 2013.

Bertil SM2BJS vill påminna om denna aktivitet. Information finns i novembernumret av QTC.

SK7RN Ölands Radioamatörer samt SCAG (Scandinavian CW Activity Group) genomför en aktivitet under 2013 för att stimulera skandinaviska radioamatörer till större cw-aktivitet på amatörradiobanden.

socwa diplom
Exempel på Diplom för SOCWA

Läs mer om SOCWA
och registrera dig på: www.socwa.se

  • SOCWA pågår under 1 år med start den 1 januari 2013.
  • Registrering redan nu på: http://www.socwa.se
  • Loggning av QSO sker på hemsidan.
  • Frekvenser enligt IARU:S bandplan.
  • QSO skall vara i minst 10 minuter.
  • Efter 52 konfirmerade QSO:n utdelas SOCWA Award.
  • Mot betalning av 50 SEK deltar skandinavisk radioamatör i en utlottning vid årets slut där alla konfirmerade QSO:n är en lottandel.
  • Första pris, en Elecraft KX3 med kringutrustning!
  • Fler skänkta vinster av sponsorer.

Konditionsindex

DX Summit bandinfo

50 144 432
cw digi ssb
10 12 15
17 20 30
40 80 160

Liknande artiklar

Sök i artiklarna

SSA Contestspalt

Ett komplement till contestspalten i tidningen QTC
Go to top