Kurs, bli sändareamatör
Fura lunchträff Kummin
NRAU SSB Test
SSA Månadstest SSB
Kurs, bli sändareamatör
Styrelsemöte
Plåtrallyt Vännäs
Kurs, bli sändareamatör
EU DX Contest
Fura Rallysamband Rally Sweden - VM Rally
Kurs, bli sändareamatör
SSA Månadstest SSB
Kurs, Bli sändareamatör
Fura Årsmöte 2023
FURA-Lunch
Styrelsemöte
Kurs, Bli sändareamatör
INSTÄLLT! - Distrikt 2-mötet
Contest, och att delta i sådan. MTR, Per föreläser
FURA-Lunchträff
Kurs, bli sändareamatör
Studiebesök, UMJF
Holyland DX Contest
SSA Månadstest
Kurs, bli sändareamatör
Studiebesök, Olofsfors AB
Helvetia Contest
Styrelsemöte
FURA-Lunchträff
ARI DX Contest
Kurs, bli sändareamatör
Provförrättning
EMC och RFI, information och utbildningsforum
Provförrättning
Arbetsdag med antenner, radiorum mm.
FURA-Lunchträff
Terminsavslutning
Klubben öppen 19 - 21:30
Klubbkväll, 19:00 - c:a 21:30
Klubben öppen 19 - 21:30
Klubbkväll, 19:00 - c:a 21:30
Klubbkväll, 19 - 21:30
Klubbkväll, 19 - 21:30
Provförrättning, 19:e augusti i Skelleftehamn
Distrikt 2-möte, 19 augusti i Skelleftehamn
Styrelsemöte
Uppstart inför hösten
FURA-Lunch. Kummin, Nolia kl. 12:30
KURS, Bli sändareamatör
Klubbvärd, SM2OKD, Östen
Test, NAC-432.
Klubbvärd, Rune, SM2EKA
Test, NAC-50 MHz.
Kurs, bli sändareamatör
Temakväll, SM2VSD, Jonas presenterar att köra test och DX
FURA, Lunchträff kl. 12:30
KURS, Blisändareamatör
TELEGRAFIKURS
Styrelsemöte
Klubbvärd denna kväll är SM2FQB eller SM2AVG
SvxLink, föredrag med SM5GXQ, Peter
Workshop. Iordningställa antenner, kabel mm. för samband
FURA, Lunchträff kl. 12:30
KURS, sändareamatör
Återträff med nya radioamatörer, och nuvarande kursdeltagare
KURS, sändareamatör
KURS, sändareamatör
Filmkväll, SM2VSD presenterar tester och DX-ing
SSA Bulletin
Träff för cw tränande deltagare
KURS, sändareamatör
Hörselhjälpmedel, avancerad teknik. SM2WLS, Magnus presenterar
FURA, Lunchträff kl. 12:30
FURA, LILLA JUAFTON
FURA, Lunchträff kl. 12:30
Teknikforum, återkommande aktivitet andra tisdagen varje månad