FURA Årsmöte
Kursstart AMATÖRRADIO
FURA Rallysamband Vännäs
FURA-lunch O'Learys restaurang Ishallen Teg
Arkeologi i vår närhet
Distrikt 2 möte med efterföljande 70-årsmiddag
FURA 70-års middag. Vi firar detta bl.a. med en gemenskapsmiddag på kvällen efter DS2-mötet!
Radio Black Peter, svartsändningarna!
Dialektala namn på fåglar (SM2SXT)
FURA lunch
Styrelsemöte
FURA Säsongsavslutning - Mer info kommer senare
Loppmarknad och amatörradioträff i Skellefteå! Klicka för mer info..
FURA Höstuppstart
FURA lunch
Studiebesök NAVET
FURA lunch
Styrelsemöte
Studiebesök SLIPERIET
FURA lunch
Lilla Julafton
Styrelsemöte
FURA Årsmöte
FURA lunch
Rallysamband Vännäs
SM2GSR berättar om sin tid som FN-soldat
FURA lunch
Distrikt 2 möte i Skellefteå
Styrelsemöte
NYTT Arbetskväll
Inför Portabeltesten samt SMFF samt rapport SSA årsmöte!
FURA lunch
Styrelsemöte
FURA's VÅRAVSLUTNING med miniloppis
Uppstart FURA
FURA lunch
Uppstart telegrafikurs
Sommaren YOTA samt information AMPRnet
CW-kurs
SAC SSB på klubben 14-15/10
"Ungdomskväll" den 19 oktober!
CW-kurs
CW-kurs
Styrelsemöte
CW-kurs
Studiebesök Westerbottens Bryggeri
FURA lunch
CW-kurs
Lilla Julafton
CW-kurs
CW-kurs
Styrelsemöte
Hungarian DX Contest aktiveras från FURA
CW KURS
UBA DX Contest
UBA DX Contest
Rallysamband Vännäs
Rallysamband Vännäs
Black Sea Cup Int.
Black Sea Cup Int.
NAC 144 MHz
FURA lunch
CW kurs
NAC 50 MHz test
CQWW WPX RTTY
CQWW WPX RTTY
NAC 432 MHz test
SSA MT Feb
NAC 1296
FURA Årsmöte
CW kurs träff
ARRL DX Contest
ARRL DX Contest
NAC 144 MHz
Arbetskväll i klubblokalen
NAC 50 MHz
Arbetskväll i klubblokalen
EA PSK63
EA PSK63
CW kurs träff
Russian DX Contest
Russian DX Contest
Styrelsemöte
CQWW WPX SSB
CQWW WPX SSB
FURA lunch
NAC 50 MHz
SSA Distrikt 2 möte i Umeå
OK-OM DX Contest
OK-OM DX Contest
SSAs Månadstest
CW kurs träff nr 15
Sten SM2SXT berättar reseminnen
Helvetia Contest
Helvetia Contest
NAC 144 MHz
CW kurs träff nr 16
NAC 28 MHz
ARI Int.DX Contest
ARI Int. DX Contest