13. Övriga frågor (Gunnars, SM2CTF inlägg)

SM2CTF, Gunnar diskuterade SSAs organisation och verksamhet och framhöll bl a att ytterligare en utredning måste till för att en rad konstigheter med nuvarande organisation skall kunna rättas till.Han pekade därvid på att nuvarande styrelse är för stor, att "hål" uppstår i styrelsen vid avgångar beroende på att det ej finns utsedda suppleanter. Dessutom pekade han på att styrelsen innehåller ledamöter med egna ansvarsområden (DL) och att beslut kunde bli influerade av detta.

För att komma ifrån nuvarande märkliga röstsystem som bara kostar SSA stora belopp, föreslog SM2CTF att ett fullmäktigesystem proportionellt mot medlemsantalen i distrikten införs. Han föreslog också att styrelsen maximalt skulle bestå av sju personer och att tre sektioner (administrativ, trafik samt ungdom/utbildning) skulle sköta föreningens angelägenheter. Många fler ärenden än nu måste med nödvändighet klaras av genom delegering.