Kalender

Ladda ner som iCal-fil
ÅRSMÖTE, 29:e februari
Torsdag, 29. Februari 2024, 19:00 - 21:30
Träffar : 544

Medlemmar kallas till årsmöte den 29:e februari kl. 19:00.

Sedvanlig mötesagenda enligt stadgarna.
Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar innan årsmötet.

Efter årsmötet bjuder föreningen på fika.

Kallelse via e-post kommer att skickas i februari.

Välkommen!

Styrelsen genom SM2OAE, Tomas


Furas hemsida använder cookies. Välj alternativ Samtycker eller Neka