Vi hälsar två nya kollegor välkommen in i amatörradions mångfasetterade hobby. Det är SA2ROM, Daniel Romar och SA2OXE, Alexander Berglund som avlade certifikatprov i lördags.

Stort Grattis till de nyexaminerade sändareamatörerna!

Styrelsen genom
SM2OAE, Tomas

Furas hemsida använder cookies. Välj alternativ Samtycker eller Neka